کد خبر: 1172

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ - ۱۱:۵۲

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان بعثت برگزار میگردد

ویزیت رایگاندر منطقه افسریه برگزار میگردد. زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۸ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۱/۳۰ مکان: افسریه خیابان  ۲۷

ویزیت رایگاندر منطقه افسریه برگزار میگردد.

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۸ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۱/۳۰

مکان: افسریه خیابان  ۲۷

ارسال دیدگاه