آرشیو

  • در راستای اجرای طرح شهید دکتر رهنمون

    ارائه خدمات درمانی رایگان بسیج جامعه پزشکی به ساکنان منطقه امین آباد شهرری تیم درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت ویزیت و مشاوره…

  • در راستای اجرای طرح شهید دکتر رهنمون

    اعزام تیم پزشکی و توانبخشی مرکز بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منطقه جوادیه   مدیر اجرایی مرکز بسیج جامعه پزشکی و دبیر طرح بهداشتی ، درمانی شهید دکتر رهنمون دانشگاه علوم…

  • در راستای اجرای طرح شهید دکتر رهنمون

    ارائه خدمات رایگان درمانی بسیجیان جامعه پزشکی به ساکنان روستای صالح آباد شرقی  مدیر اجرایی مرکز بسیج جامعه پزشکی و دبیر طرح بهداشتی ، درمانی شهید دکتر رهنمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ارائه…

Page 4 of 13« First...23456...10...Last »