آرشیو

  • ضرورت حمایت از داروی ایرانی

    سخنگوی وزارت بهداشت، بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: تا موقعی که داروی ایرانی وجود دارد، هیچ بیمارستانی مجاز نیست داروی خارجی استفاده کند. دکتر ایرج حریرچی در…

Page 3 of 1312345...10...Last »